Üle- eestiline koolidevaheline ringmajanduskonkurss

„Ringmajanduse meistriklass 2023“ konkursi tingimused

 1. Ringmajanduse konverentsi rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ projekti „Ringmajanduse võimakuse tõstmine“ kaudu. 
 2. Konkursi eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust ringmajandusest läbi praktiliste tegevuste ning suunata õpilasi rakendama ringmajanduse põhimõtteid igapäevaselt oma elus. 
 3. Konkursi raames kvalifitseeruvad hindamisele võistlustööd, mille vahetu idee on arendada ja tutvustada ringmajanduse põhimõtteid ning läbi praktiliste tegevuste suunata noori rakendama ringmajanduse põhimõtteid edaspidises elus.  Võistlustööks tuleb esitada video pikkusega 1- minut kuni 3-minutit.
 1. Võistlustööde mõju/eesmärk peab olema seotud igapäevaste ringmajanduslike tegevustega, mida noored saaksid praktikasse võtta. 
 2.    Konkurss toimub 5.-9. klassi õpilastele. 
 3.   Vanuseklassidest selgitatakse välja peaauhinna võistlustöö ning kolm eriauhinda.  
 • Peaauhind läheb kõige paremini läbi mõeldud, planeeritud ja eesmärki täitvale võistlustööle. Peaauhind läheb kogu koolile ning auhinnaks on privaatkontsert konkursi patrooni villemdrillemiga. Kontserdi toimumise ajaraam on november 2023 – juuni 2024.
 • Lisaks jagatakse välja eriauhinnad kategooriates: publiku lemmik, näitlejameisterlikkuse auhind ning videomeistri auhind. Publiku lemmiku auhind antakse välja kõige rohkem publiku hääli kogunud võistlustööle. Hääletus toimub Keskkonnaagentuuri Youtube kanalil ning oma hääle saab anda vajutades videole “meeldib” nuppu. Publiku lemmiku hääletus toimub kuni 9. oktoober. Auhinnad näitlejameisterlikkus ning videomeister jagab välja hindamiskomisjon. 
 • Eriauhinnaks on Eesti Pandipakendikeskuse külastus klassile. 
 1. Keskkonnaagentuur kuulutab konkursi välja Keskkonnaportaalis hiljemalt
  28. august 2023 ning seda jagatakse ka teistes Keskkonnaagentuuri infokanalites. 
 2. Alates 28. august on Keskkonnaportaalis kättesaadav õppevideo, milles tutvustatakse õpilastele ringmajanduse olemust ning kuidas ja millist videot teha
 3. Registreerimine konkursile toimub 4. september – 8. september 2023 Keskkonnaportaalis. Konkursil osaluse saavad registreerida klassijuhatajad ja õppejõud. Võistlustööde esitamine algab 4. september 2023 ja lõpeb 27. septembril 2023. Võistlustööde esitamine toimub Keskkonnaportaalis, kuhu tuleb üles laadida valminud video koos lühikirjeldusega. 
 4. Registreerumisega konkursile annab osaleja nõusoleku Keskkonnaagentuurile võistlustöö avaldamiseks veebis, sotsiaal- jm meedias, üritustel, konverentsidel ning edaspidiseks tasuta kasutamiseks viidates teose autorile.
 5. Registreerimisega konkursile kinnitab osaleja, et kõigi võistlustöös esinevate isikute osas on antud konkursist osavõtja juures kehtivas korras nõusolek isikuandmete töötlemiseks taolisel viisil.
 6. Registreerimisega konkursile annab osaleja Keskkonnaagentuurile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks konkursi läbiviimise ja tutvustamisega seotud eesmärkidel, sealhulgas avaldades osalejate nimesid, fotosid ja ürituste videosalvestusi oma veebis, sotsiaal- ja muus meedias.
 7. Konkursist saavad osa võtta kõik 5.-9. klassi õpilased oma kooli tiimides. Võistlustöö tuleb esitada tiimidena, kus on vähemalt kolm õpilast, õpilased võivad olla ka erinevatest klassidest ning töid saavad esitada klassijuhatajad või õppejõud. Võistlustööd saates kinnitab tiim, et tema on teose autor ja tal on kõik vajalikud litsentsid ning õigused võistlustöös tarvitatud materjalide (pilt, heli vms) kasutamiseks.
 8. Võistlustöö peab esitama eesti keeles. Venekeelsetel videotel peavad olema eestikeelsed subtiitrid. 
 9. Võistlustööd läbivad esmase hindamise. Esimesest voorust pääsevad edasi 10 parimat. Info esmase vooru läbinud võistlustööde kohta avalikustatakse 2. oktoobril Keskkonnaportaalis ning esimese vooru läbinud videod avalikustatakse Keskkonnaagentuuri Youtube kanalil. Edasi pääsemisest teavitatakse osalejaid koheselt. 
 10. Võistlustööde hindamisel lähtutakse konkursi hindamisjuhendist. 
 11. Konkursi võitjate väljakuulutamine toimub hiljemalt 10. oktoober 2023 Keskkonnaportaalis ning Keskkonnaagentuuri sotsiaalmeedia kanalites. Võitjaid teavitatakse koheselt. 
 12. Keskkonnaagentuuril on õigus konkursilt eemaldada võistlustööd, mis ei vasta konkursi eesmärkidele, tingimustele või on vastuolus heade kommetega. 
 13. Keskkonnaagentuur ei võta vastutust esitatud võistlustööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
 14. Keskkonnaagentuur jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.